KORPORATİV ƏMƏKDAŞLIQ

Biz korporativ müştərilərimizə xüsusi qayğı ilə yanaşırıq. Hər bir müştərimizin məmnuniyyətini qazanmaq üçün, etibarlı və əmniyyətli xidmətlə yanaşı, xüsusi əlçatan tarif paketlərimiz də mövcuddur. Xidmət haqqının ödənilməsi üçün isə, köçürmə, onlayn və digər nağdsız ödəniş üsulları təklif edilir.

Bütün korporativ müştərilərimiz onlayn portaldan istifadə edərək hər bir sifarişini xəritədə real zaman kəsiyində rahatlıqla müşahidə edə bilər. Onlayn portal sizə həmçinin sifarişlərinizin aylıq, rüblük və illik hesabatlarını aparmaq imkanı verir.

Müasir texnologiyaların işlərinizi necə sürətləndirdiyini görmək istəyirsinizsə, bizimlə əməkdaşlıq edin!

Bizimlə əməkdaşlıq etmək üçün vebsaytımızda qeydiyyatdan keçmək kifayətdir ki, bizim əməkdaşlar sizinlə ən qısa zamanda əlaqə saxlasın.

Biz korporativ müştərilərimizə geniş xidmətlər təqdim edirik.

Kuryer xidmətləri:

 • ÇEŞİDLİ BAĞLAMALARIN KURYERLƏ ÇATDIRILMASI
 • TƏCİLİ ÇATDIRILMA: KURYER SİFARİŞİ ALDIQDAN SONRA, 1 – 3 SAAT ƏRZİNDƏ BAKI VƏ ABŞERON ƏRAZİSİNDƏ İSTƏNİLƏN ÜNVANINA ÇATDIRIR
 • NÖVBƏTİ GÜNDƏ ÇATDIRILMA
 • TƏYİN EDİLMİŞ GÜNDƏ ÇATDIRILMA

Əlavə xidmətlər:

 • KURYER TƏYİN EDİLƏNDƏN SONRA, ONUN NÖMRƏSİ MÜŞTƏRİNİN ONLAYN PORTALDA OLAN ŞƏXSİ PƏNCƏRƏSİNDƏ VƏ MOBİL APLİKASİYASINDA GÖSTƏRİLİR
 • REAL ZAMAN KƏSİYİNDƏ KURYERİN XƏRİTƏDƏ İZLƏNİLMƏSİ TƏMİN EDİLİR
 • KURYERİN TƏYİN EDİLMƏSİ, ÜNVANA ÇATMASI, SİFARİŞİN GÖTÜRÜLMƏSİ VƏ SİFARİŞİN ÇATDIRILMASI HAQQINDA MÜŞTƏRİYƏ SMS VƏ E-POÇT BİLDİRİŞİ GÖNDƏRİLİR

Müştərinin şəxsi pəncərəsində:

 • SİFARİŞ VERMƏK ÜÇÜN SORĞUNUN GÖNDƏRİLMƏSİ
 • SİFARİŞLƏRİN TARİXÇƏSİ
 • SİFARİŞİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ LƏĞV EDİLMƏSİ
 • SİFARİŞİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ HAQQINDA STATUSUN İZLƏNİLMƏSİ
 • KURYERİN XƏRİTƏDƏ İZLƏNİLMƏSİ
 • BALANSDA OLAN VƏSAİTİN GÖSTƏRİLMƏSİ
 • XİDMƏT HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ ÜÇÜN HESABIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

SMS və E-poçt bildirişləri:

 • SİFARİŞ VERİLƏNDƏ
 • KURYER TƏYİN EDİLƏNDƏ
 • KURYER SİFARİŞİ ÇATDIRDIQDA
 • SİFARİŞ DƏYİŞDİRİLDİKDƏ VƏ YA LƏĞV EDİLDİKDƏ